Công việc này thường được thực hiện đối với các kết cấu bê tông / bê tông cốt thép dạng tấm có đặt khe co dãn, khe lún, khớp nối như tường bê tông tầng hầm, tường bể bê tông, cống, máng dẫn nước bằng bê tông, v.v… Các bước thực hiện như sau:

 • B1. Cắt đục bê tông rộng khoảng 10 cm từ tâm vết nứt, sâu khoảng 2 cm;
 • B2. Cắt đục bê tông dọc theo khe co dãn chiều sâu khoảng 2÷3 cm, rộng khoảng 2÷3 cm từ tâm khe co dãn;
 • B3. Khoan tạo lỗ để lắp đặt kim bơm keo 1 chiều chuyên dụng dọc theo khe co dãn khoảng cách 20÷25 cm/kim. Sử dụng mũi khoan bê tông Æ14, khoan so le 2 bên khe co dãn, góc khoan 45 độ so với phương khe co dãn;
 • B4. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt khe co dãn và lỗ khoan bằng máy nén khí hoặc dòng nước áp lực cao;
 • B5. Lắp đặt kim bơm keo 1 chiều chuyên dụng vào các vị trí đã khoan;
 • B6. Bơm PU trương nở vào vị trí các kim bơm theo tuần tự từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái và từ dưới lên trên để ngăn dòng nước tạm thời;
 • B7. Tại các vị trí thấm thành dòng lớn lắp ống dẫn dòng kết hợp kim bơm hồ xi măng chuyên dụng (nhằm làm giảm áp lực nước) bằng cách khoan tạo lỗ bằng mũi khoan Æ16, lắp ống dẫn dòng kết hợp kim bơm hồ xi măng bằng vữa đóng rắn nhanh (nếu có dòng thấm lớn);
 • B8. Vệ sinh sạch phần PU trương nở thừa đẩy ra bề mặt khe;
 • B9. Trám đầy bề mặt khe cắt ở B2 bằng tác nhân kết nối gốc Epoxy cường độ cao hoặc vữa sửa chữa chuyên dụng;
 • B10. Bơm hồ xi măng chống thấm chuyên dụng để bịt kín dòng thấm vào các kim bơm đã lắp ở B7 (nếu có);
 • B11. Cắt đầu kim bơm, vệ sinh sạch sẽ bề mặt khe cắt ở B1;
 • B12: Quét lớp bám dính lên bề mặt khe đã cắt ở B1;
 • B13: Trát phẳng bề mặt hai bên khe bằng vữa sửa chữa chuyên dụng dày khoảng 5 mm;
 • B14. Dán màng combiflex vào giữa khe co dãn bằng tác nhân kết nối gốc Epoxy cường độ cao dày khoảng 3÷5 mm;
 • B15. Bắn nẹp innox 304, rộng 3 cm, dày 1,5 mm bằng đinh đạn nổ khoảng cách 20 cm/đinh;
 • B16. Trám phủ bề mặt màng combiflex bằng tác nhân kết nối gốc Epoxy cường độ cao dày khoảng 3÷5 mm;
 • B17. Trám hoàn thiện bề mặt bằng vữa sửa chữa chuyên dụng chiều dày khoảng 1 cm hoặc ghép ván khuôn đổ bù hoàn thiện bằng vữa rót không co;
 • B18. Cắt khe co dãn bằng lưỡi cắt bê tông sâu 1 cm vào đúng vị trí khe cũ;
 • B19. Vệ sinh bề mặt khe co dãn mới cắt bằng máy nén khí hoặc dòng nước áp lực cao;
 • B20. Trám đầy khe co dãn mới cắt bằng keo trám khe chuyên dụng.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,