Tầm quan trọng của việc chống thấm chúng tôi đã nêu tại bài viết Chống thấm là gì? Nguyên nhân gây thấm? Vì sao phải chống thấm?”. Nhưng, chống thấm ở thời điểm nào, các giải pháp chống thấm ra sao thì mời các bạn xem qua bài viết này và các bài viết sau để lựa chọn được thời điểm và biện pháp thi công phù hợp cho ngôi nhà của bạn.

1. Chống thấm trong quá trình thi công

Về quy định và hướng dẫn và kiểm soát chống thấm trong quá trình thi công đã được hệ thống lại trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5718:1993 Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước mái và sàn bê tông.

2. Chống thấm sau khi thi công hoặc trong quá trình sử dụng

Chống thấm sau khi thi công hoặc trong quá trình sử dụng chia ra nhiều dạng khác nhau. Mỗi dạng thấm, nguyên nhân gây thấm lại có những giải pháp xử lí khác nhau.

Các giải pháp chống thấm sau khi thi công hoặc trong quá trình sử dụng

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,